شناسایی آفات پروانه برگ خوار و پسیل برگ پسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی

عنوان مقاله [English]

Detection of pistachio leaf pests (Pistachio Psylla and moth) using image processing and Artificial Neural Networks

نویسندگان [English]

  • Majid Dowlati
  • Mehdi Shamsi Goushki
  • Mousa Rasouli
  • Ebrahim Ahmadi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image Processing-Moth-Pistachio Psylla-Artificial Neural Networks-Damage Ratio-