دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، فروردین 1397 
شناسایی آفات پروانه برگ خوار و پسیل برگ پسته با استفاده از تکنیک پردازش تصویر و شبکه‌های عصبی مصنوعی

مجید دولتی؛ مهدی شمسی گوشکی؛ موسی رسولی؛ ابراهیم احمدی


تعیین ظرفیت نگهداری-تعمیرات (نت) مناسب برای چند تراکتور متداول در ایران با استفاده از تئوری صف

احسان هوشیار؛ محمود محمودی اشکفتکی


اثر متغیرهای محتوای رطوبت، اندازه ذرات و نوع حلال بر میزان استخراج روغن از هسته خرمای واریته مضافتی و تولید بیودیزل از آن به کمک فراصوت

سید رضا حسن بیگی؛ حامد زارع ثانی؛ علی شریف پاقلعه؛ برات قبادیان؛ مجتبی صابری مقدم


بخش بندی جوجه های گوشتی به منظور پیش بینی وزن به روش مدل شکل فعال

سامان آبدانان مهدی زاده؛ سمیه امرایی


انتخاب الگوی مناسب پیش‌بینی نرخ خرابی تراکتور مسی فرگوسن در استراتژی‌های مختلف نگهداری

فاطمه افشارنیا


بررسی تجربی آلاینده های موتور اشتعال تراکمی با استفاده از نانو ذرات جامد و سوخت‌های زیستی

عباس تقی پور؛ فاطمه خدائی چگنی


مقایسه برخی از مدل‌های هوش مصنوعی برای پیش‌بینی میزان اکسیژن محلول آب در استخرهای پرورش ماهی- مطالعه موردی: شهر اهواز

سیدمحمدجواد افضلی؛ محمدجواد شیخداودی؛ سیدرضا سیدمرتضایی