بررسی تجربی آلاینده های موتور اشتعال تراکمی با استفاده از نانو ذرات جامد و سوخت‌های زیستی

نویسندگان

چکیده

مهمترین و معمولترین سوخت جهت استفاده در موتورهای دیزل، در بسیاری از کشورهای جهان، گازوئیل می باشد. استفاده از گازوئیل در این موتورها موجب انتشار مواد مضر و آلاینده با ترکیبات شیمیایی پیچیده می شود که خسارات جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست وارد می کند. با این که تمهیدات مختلفی در جهت کاهش آلودگی اعم از برنامه های معاینه فنی خودروها یا نصب سیستمهای کنترل انتشار آلاینده در اگزوز خودروها در کشورهای پیشرفته به کار گرفته‌شده، لیکن این برنامه ها در شهرهای بزرگ مسئله تولید آلاینده ها را به حد کافی کاهش نداده است. در این راستا سوختهای بیولوژیک دارای خواص فیزیکی و شیمیایی ذاتی هستند که آنها را در عمل، پاکتر از سوختهای دیگر می نماید. یکی از اصلی ترین موضوعات فناوری نانو، ساخت مواد با خواص جدید و از اثرات مثبت آن، بالا بردن بازده موتورهای احتراق داخلی فعلی است. در این تحقیق آلاینده های موتور دیزل چهارزمانه با استفاده از ترکیبات سوخت نانو بیودیزل و دیزل بررسی شد. داده های موردنظر در ?دور موتور (???? ، ????، ????و rpm????) برای مخلوطهای مختلف سوخت(??سطح) به دست آمد. نتایج نشان داد که در اکثر ترکیبها میزان هیدروکربن و منواکسید کربن خروجی از اگزوز نسبت به سوخت دیزل کاهش ولی مقدار اکسیدهای نیتروژن و دی اکسید کربن تولیدی توسط مخلوطهای سوخت نسبت به سوخت دیزل افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation on the Effects of Nanoparticle Addition In Biofuel Blends on the Emission Characteristics of a CI Engine

نویسندگان [English]

  • abbas taghipour
  • fatemeh khodaei chegeni

چکیده [English]

In many countries, diesel fuel is the most important for use in diesel engines. The use of diesel fuel in this engine would be harmful emissions and cause irreparable damage to the environment.Although various measures is taken to curb pollution such as vehicle inspection programs or control systems installed in vehicle exhaust emissions in developed countries .But these programs is not reduced enough in large cities to the problem of air pollution.In this regard, biofuels have inherent physical and chemical properties that make them in practice, seems cleaner than other fuels. One of the main topics of nanotechnology is materials with new properties and its positive effects, raising the efficiency of current internal combustion engines. In this study,an experimental investigation is carried out to establish the emission characteristics of a compression ignition engine while using cerium oxide nanoparticles as additive in neat diesel and diesel-biodiesel blends. The diesel engine emissions were measured at four engine speed levels (????, ????, ???? and ???? rpm) for the different fuel blends. The results showed that in most blends, the hydrocarbons and carbon monoxide has fallen than diesel fuel.But the amount of nitrogen oxides and carbon dioxide produced by the blend of fuel increased than diesel fuel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emissions
  • Cerium oxide
  • CI engine
  • Biodiesel