ارزیابی خشک کردن ورقه های سیب با استفاده از یک خشک کن دوار سینی دار مجهز به مبدل حرارتی

عنوان مقاله [English]

Evaluation of drying of apple slices in a rotating-tray air dryer equipped with heat exchanger

نویسندگان [English]

  • hamid ghasemkhani
  • Shahin Rafiee
  • Alireza Keyhani
  • Mohammad jafar Dalvand

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air to air heat exchanger-Drying-Apple-Rotating-tray air dryer-Effective diffusivity-