دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، مهر 1397 
تحلیل انرژی - اکسرژی و طراحی یک خشک‌کن خورشیدی غیرمستقیم برای نعناع تحت تأثیر دبی‌های جرمی مختلف هوا

اعظم نوروزی؛ رحیم ابراهیمی


ارزیابی خشک کردن ورقه های سیب با استفاده از یک خشک کن دوار سینی دار مجهز به مبدل حرارتی

حمید قاسم خانی؛ شاهین رفیعی؛ علیرضا کیهانی؛ محمد جعفر دالوند


برآورد شاخص‏‌های دقیق‏‌کاری با استفاده از سامانه صوتی

هادی کریمی؛ اصغر محمودی؛ حسین نوید؛ بهرام بشارتی


صدمات ارتعاشی زیتون در حین حمل و نقل

هدی کارگرپور؛ تیمور توکلی هشجین؛ عباس همت؛ برات قبادیان


تعیین پاسخ ارتعاشی ساقه نیشکر به منظور پیش بینی فیبر و بریکس با کمک پردازش تصویر

سامان آبدانان مهدی زاده؛ هادی اورک؛ مریم سلطانی کاظمی


ارزیابی مولفه‌های عملکردی تراکتور مسی فرگوسن 399 با استفاده از مخلوط سوخت‌های گازوئیل و گاز مایع نفتی(LPG)

مجید رهنما؛ مصطفی پروانلو؛ نواب کاظمی؛ محمد جواد شیخ داودی؛ محمد علی هرمزی


انتخاب مناسب‌ترین نوع گودال‌کن جهت کاربری در باغات با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

داود کلانتری؛ سامان ملاپور؛ مجید رجبی وندچالی


بررسی عملکرد تراکتورهای جاندیر3140 و مسی فرگوسن399 حین عملیات زیرشکنی

محمد عسکری؛ افشار آزادبخت؛ حسینعلی شمس آبادی؛ سیدرضا موسوی سیدی