برآورد شاخص‏‌های دقیق‏‌کاری با استفاده از سامانه صوتی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش، یک سامانة صوتی برای برآورد آنلاین شاخص‌های عملکردی دقیق‌کاری پیشنهاد شده است. روش بر اساس استفاده از افزایش دامنه سیگنال صوتی در برخورد هر بذر با صفحه برخورد طرح‌ریزی شده است. سیگنال صوتی در هر برخورد با عبور از آستانه صوتی تعریف‌شده، به‌عنوان یک رویداد ثبت‌شده و وارد الگوریتم برآورد شاخص‌های عملکردی دقیق‌کاری سامانة صوتی می‏شود. برای ارزیابی سامانه، سکوی تغذیه مخصوصی طراحی شد که امکان اعمال فاصله‌‌های مختلف بذور را در سامانة پیشنهادی فراهم می‌کرد. در طول آزمایش، بذرها می‌توانستند با شاخص‌های دقیق‌کاری از قبل تعیین‌شده‏ روی تسمه سکوی تغذیه قرار گیرند. با حرکت تسمه در سکوی تغذیه، بذرهای سقوط‌کرده از انتهای تسمه به‌ترتیب به صفحه‌ای فولادی برخورد کردند و صدای ایجادشده از برخورد، توسط میکروفن ثبت ‌شد. صدای بذر مورد پردازش و فاصله آن نسبت به بذر قبلی با توجه به سرعت شبیه‌سازی‌شده تسمه محاسبه ‌شد. فواصل به دست آمده بر مبنای فاصله تئوری مطابق استاندارد در سه بازه به‌صورت ماتریس، دسته‌بندی و شاخص‏های کپه‌کاری، نکاشت، دقت در فواصل و کیفیت تغذیه با توجه به روابط به‌صورت همزمان محاسبه ‏شدند. با توجه به برآورد مناسب شاخص‌های از پیش تعیین شده در سکوی تغذیه توسط سامانة صوتی و همچنین ضریب تبیین حدوداً ?? درصدی بین داده‌های فاصله‌ای سکوی تغذیه و تخمین زده شده برای فواصل اعمالی، توانایی سامانه در برآورد شاخص‌های دقیق‏کاری بالا ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of Precision Planting Indexes Using an Acoustic System

نویسندگان [English]

  • Hadi Karimi
  • Asghar Mahmoudi
  • Hossein Navid
  • bahram besharati

چکیده [English]

In this study, an acoustic system is proposed for online estimation of precision planting indices. The technique was based on rising the acoustic amplitude with impacts of seeds on a plate. By exceeding a defined acoustic threshold, each impact was registered as a meaningful event imported into an acoustic system algorithm for estimating precision planting indices. To evaluate the proposed system, a feeding platform was designed being able to apply different patterns of seed spacing with predefined precision planting indices. During the tests, dropped seeds from the feeding platform impacted to the plate and their spacing is estimated according to the time interval between seeds and simulated speed of planter. According to the ISO standard, calculated seed spacing was automatically separated in three ranges of spacing. The precision planting indices including multiple index, miss index, precision in spacing and quality of feed index were estimated based on the theoretical seed spacing. Considering the estimated precision planting indices with ??% coefficient of determination with referenced data in feeding platform and the acoustic system spacing measurement, the proposed acoustic system was evaluated as a powerful technique for laboratory evaluation of precision planting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acoustic system-acoustic signal-feeding platform-precision planting-