انتخاب مناسب‌ترین نوع گودال‌کن جهت کاربری در باغات با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

چکیده

امروزه با پیشرفت علوم مختلف و ورود نرم افزارها و سیستم‌های تصمیم‌یاب، تصمیم‌گیری در کشاورزی مکانیزه از حالت سعی و خطا خارج شده و به سمت پیش‌بینی آینده‌نگر و هدفمند درآمده است. لذا در کار تحقیقاتی حاضر، از روش تحلیل سلسله مراتبی به کمک نرم‌افزار EXPERT CHOICE?? برای انتخاب مناسب‌ترین نوع گودال‌کن جهت کاربری در باغات استفاده شده است. در این تحقیق سه نوع مختلف گودال کن رایج شامل گودال‌کن دستی موتوری (تک نفره یا دو نفره)، گودال‌کن هیدرولیکی و گودال‌کن پشت تراکتوری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. معیارهای انتخاب شامل قیمت دستگاه، مانورپذیری در فضای محدود، ارگونومی، سهولت کاربرد و پیشرفت کار بود. این معیارها و نحوه اولویت‌بندی و وزن‌دهی آن‌ها با استفاده از مطالعات کتاب‌خانه‌ای و مذاکره با کارشناسان کشاورزی، صاحب‌نظران دانشگاهی، تولید‌کنندگان و فروشندگان، در قالب پرسش‌نامه صورت گرفت. نتایج نشان داد که وزن معیارهای قیمت دستگاه، مانورپذیری در فضای محدود، ارگونومی، پیشرفت کار و سهولت کاربرد به ترتیب برابر با ?.???، ?.???، ?.???، ?.??? و ?.??? می‌باشند و گودال‌کن دستی با وزن نهایی ?.??? از نظر تمام معیارهای مورد بررسی به عنوان مناسب‌ترین گودال‌کن، انتخاب و معرفی شد. نرخ ناسازگاری برابر ?.?? بود که مقدار قابل قبولی بوده و نیازی به تجدید نظر در قضاوت‌ها نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selecting the Proper Hole-Digger for Usage in Orchards Using Analytical Hierarchy Process

نویسندگان [English]

  • Davood Kalantari
  • Saman Mollapour
  • Majid Rajabi Vandechali

چکیده [English]

Nowadays, with progress in different sciences and entering logging software and decision-make systems, decision has been deviated from trial and error in agriculture mechanization and aimed to predict prospective and targeted accordingly. Therefore in this research, the Analytic Hierarchy Process (AHP) with the help of EXPERT CHOICE?? software was employed to select the most appropriate hole-digger for usage in gardens. Three different types of hole-diggers including manual hole-digger, hydraulic hole-digger and three point hitch hole-digger were evaluated in this study. The criteria of selection consisted of the device's price, maneuverability in confined space, ergonomics, ease of utilization and work progression. The importance of device's price, maneuverability in confined space, ergonomics, work progression and finally ease of utilization were equal to ?.???, ?.???, ?.???, ?.??? and ?.???, respectively. The manual hole-digger, which is the cheapest type of diggers, is selected and introduced with ?.??? final value among the three types of hole-diggers as the most appropriate choice option. Inconsistency ratio was calculated equal to ?.?? that is acceptable amount in saaty’s opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical hierarchy process
  • three-point hitch hole-digger
  • hydraulic hole-digger
  • manual hole-digger
  • ergonomics