مطالعه تجربی تأثیر وجود مکنده های جانبی بر کارایی محفظه ته نشینی دستگاه برداشت نخود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

محفظه های ته نشینی می توانند در ماشین های برداشت مجهز به سیستم مکش و انتقال پنوماتیکی محصول مانند دستگاه برداشت نخود کارایی داشته باشند. ایجاد نوآوری در ساختار سنتی محفظه های مرسوم تک مکشی و طراحی بهینه این محفظه ها می تواند باعث افزایش بازده ته نشینی محصول و کاهش مصرف انرژی این محفظه ها گردد. در این مطالعه با مقایسه یک محفظه مرسوم تک مکشی و یک طرح نوآورانه شامل محفظه مرسوم تک مکشی مجهز به دو مکنده جانبی کمکی، تأثیر وجود مکنده های جانبی بر روی بازده ته نشینی و دبی هوای مورد نیاز محفظه ارزیابی شد. همچنین برای درک عمیق تر تغییرات اتفاق افتاده، نحوه توزیع سرعت جریان هوا در داخل محفظه، افت فشار در داخل محفظه و مسیر حرکت غلاف ها بررسی شد. از سرعت سنج سیم داغ و فشار سنج برای اندازه‌گیری سرعت و فشار جریان هوا در نقاط مختلف محفظه استفاده شد. محفظه از جنس پلکسی گلس ساخته و برای مسیریابی غلاف‌های نخود از روش عکس‎برداری سریع استفاده شد. نتایج نشان داد که استفاده از مکنده‌های جانبی کمکی، بازده ته نشینی غلاف ها را 14/7% افزایش داد و به مقدار 94/7% رساند. همچنین دبی هوای مورد نیاز محفظه 35/7% کاهش یافت. افت فشار داخلی محفظه نیز کاهش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Experimental study of the effect of lateral fans on the performance of the sedimentation chamber of the chickpea harvesting machine

چکیده [English]

Sedimentation chambers can be used in harvesters equipped with a suction and pneumatic conveying system, such as a chickpea harvester. Innovation in the traditional structure of conventional single-suction chambers and optimal design of these chambers can enhance the product sedimentation efficiency and decrease the energy consumption of these chambers. In this study, the effect of side fans on the sedimentation efficiency and airflow required by comparing a conventional single-suction chamber and an innovative design including a conventional single-suction chamber equipped with two lateral fans was evaluated. Also, the air velocity distributions, pressure inside the chamber, and the pods movement path were investigated for a comprehensive understanding of the variations. A hot wire anemometer and differential pressure gauge were used to measure the velocity and pressure of airflow in different parts of the chamber. The chamber was made of Plexiglas, and a fast imaging method was used to navigate the pea pods. The results showed that using auxiliary fans enhanced the sedimentation efficiency by 14.7% and reached 94.7 %. Moreover, the required chamber airflow was decreased by 35.7%. The internal pressure drop of the chamber was reduced. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auxiliary fans
  • Chickpeas
  • Efficiency
  • Sedimentation chamber