دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تیر 1401 
بررسی رضایت شغلی و سلامت روان رانندگان تراکتورهای کشاورزی در استان فارس

صفحه 1-7

10.22034/jrmam.2022.10085.537

احسان هوشیار؛ محمود محمودی-اشکفتکی


شبیه‌سازی انتقال حرارت در خشک‌کن آب گرم محصولات کشاورزی

صفحه 9-18

10.22034/jrmam.2022.10134.554

حسن غفوری


تاثیر اندازه‌های مختلف مزارع بر کارایی فنی مزارع برنج (مطالعه موردی: شهرستان رشت)

صفحه 19-31

10.22034/jrmam.2022.10128.552

رضا اسفنجاری کناری؛ مهدی خانی؛ سیدحسین پیمان


بررسی تجربی شوری و دما در یک استخر خورشیدی گرادیان نمکی

صفحه 33-39

10.22034/jrmam.2022.10143.560

سید احمد مرتضوی باباحیدری؛ رحیم ابراهیمی؛ علی ملکی


ارزیابی بازده مصرف سوخت سامانه‌های گرمایشی متداول در گلخانه‌ها مطالعه موردی: گلخانه‌های استان البرز

صفحه 41-47

10.22034/jrmam.2022.10023.511

داود مومنی


بررسی اثر چهار نوع جاذب اتیلن بر افزایش ماندگاری و خصوصیات کیفی سیب درختی رقم رد دلیشز

صفحه 49-59

10.22034/jrmam.2022.10051.520

پرستو سلیمانی گرمابکی؛ رضا طباطبائی کلور؛ پوریا بی پروا؛ مجید ذبیح زاده


مطالعه تجربی تأثیر وجود مکنده های جانبی بر کارایی محفظه ته نشینی دستگاه برداشت نخود

صفحه 61-67

10.22034/jrmam.2022.10120.550

منصور زبیری؛ وحید رستم پور؛ عادل رضوانی وند فناِئی؛ علی محمدنیکبخت


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی مؤثر در پذیرش فناوری‌های نوین حوزه کشاورزی به روش تحلیل شبکه‌ای فازی

صفحه 69-81

10.22034/jrmam.2022.10126.553

محسن دهقانی دیرانلویی؛ عباس خمسه


ارزیابی مزرعه‌ای بذرکار جوی پشته کار حفاظتی نخود با آرایش کشت مختلف

صفحه 83-93

10.22034/jrmam.2022.10137.556

بهنام سپهر؛ حسین حاجی آقا علیزاده


شبیه‌سازی جریان هوا در خشک‌کن گلخانه‌ای مجهز به کلکتور سهموی خورشیدی به روش دینامیک سیالات محاسباتی

صفحه 95-107

10.22034/jrmam.2022.10106.545

عباس حیدری ورنامخواستی؛ حسن غفوری