ارزیابی عملکرد مزرعه ای ماشین های برداشت مکانیزه بقایای ذرت دانه ای به منظور تغذیه دام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی بازنشسته موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده

در کشور ما کشاورزان بعد از برداشت ذرت دانه‌ای معمولاً با مشکل بقایای آن روبرو می‌باشند. این بقایا به‌صورت سوزاندن، چرا دادن و خارج کردن از مزرعه تا حدودی کنترل می‌شوند. همچنین وجود بقایای به‌جامانده بعد از عملیات خاک‌ورزی، مشکلات عدیده‌ای (مصرف زیاد بذر) را برای کاشت محصول بعدی (معمولاً گندم) با ماشین خطی کار به دنبال دارد. بنابراین پژوهش حاضر باهدف انتخاب ماشین مناسب برداشت مکانیزه بقایا و تعیین ارزش غذایی آن‌ها برای تغذیه دام انجام گرفت. پارامترهای عملکردی ماشین‌ها، مقدار و عملکرد بقایای برداشت‌شده در واحد سطح اندازه‌گیری شد. پارامترهای ارزیابی‌شده در آزمایشگاه شامل؛ میزان ماده خشک و ترکیب شیمیائی آن‌ها، پروتئین خام، خاکستر، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (ADF)، دیواره سلولی (NDF)، لیگنین، قابلیت هضم انجام شد. نمونه‌ها تجزیه فیزیکی شده و میزان رطوبت آن‌ها (ساقه، برگ و گل‌آذین) اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه مرکب دو سال نشان داد ماشین‌های ساقه کن و موور به ترتیب 2/6994 و 2/6426 کیلوگرم بر هکتار، بیشترین میزان برداشت کلی بقایا را به خود اختصاص داده و ازنظر معنی‌داری مرتبه اول شد. ماشین ساقه خردکن (4/2362 کیلوگرم بر هکتار) در مرتبه بعدی قرار داشت. بالاترین ظرفیت مزرعه‌ای برای ماشین ساقه کن (86/0 هکتار بر ساعت) بوده و ماشین-های موور و ساقه خردکن به ترتیب 54/0و43/0 هکتار بر ساعت در مراتب بعدی بودند. نتایج تجزیه مرکب برای عملکرد میزان پروتئین خام و انرژی قابل متابولیسم بقایای برداشت‌شده توسط ماشین‌های ساقه کن، موور و ساقه خردکن با احتساب 99 درصد اطمینان معنی‌دار بوده و به ترتیب 5/359، 4/311 و 4/141 کیلوگرم بر هکتار و 7/18996، 7/16841 و 6/9569 مگا کالری بر هکتار (بر اساس ماده خشک) بود. همچنین عملکرد مواد مغذی بقایای ذرت دانه‌ای در برگ بیشتر از ساقه و ساقه بیشتر از گل‌آذین حاصل شد. بنابراین، ماشین ساقه کن عملکرد بهتری نسبت به سایر ماشین‌های برداشت بقایا دارا بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Field evaluation assessment of mechanized corn residues harvesters to feed livestock

نویسنده [English]

  • Mohammad-Reza Mostofi-Sarkari

چکیده [English]

Farmers in our country, usually after harvesting corn, face residual problems. These residues are controlled by burning, grazing, and partially taking out of the farm. There are also remnants of residues after the conventional tillage method and common problems (most seeds usage) for the next crop (usually wheat). Therefore, research was performed to choose the proper method of mechanized residue harvesting and determine the nutritional value of residues to feed animal husbandry. To achieve the objectives, the research was performed with harvesting method treatment and the yield of harvested residues and their botanical yield. Then the following features were measured by harvested residue in the laboratory: dry matter, chemical ingredients (including Crud Protein, Ash, NDF, ADF, Lignin …), physical decay (the weight), digestibility, and moisture content in different parts of corn residues (stems, leaves, and stubble). Combined analysis of results showed stalk puller and mower were taken the first rank by harvesting 6994.2 & 6426.2 kg/ha residue, respectively, but stem shredder was placed on next rank with 2362.4 kg/ha. Most stalks were harvested using a stalk puller machine and ranked first; mower and stem shredder were in the following classes. Finally, the highest field capacity was for the stalk puller (0.86 ha/h), and mower and stem Shredders (0.54 & 0.43 ha/h) were in the following classes.  Combined analysis of qualitative results shows crude protein and metabolizable energy of harvested residues were high using stalk puller, mower, and stem shredder (359.5, 311.4 &141.4 kg/ha) and 18996.7, 16841.7 & 9569.6 Mcal/ha, respectively positioned in first-class. A combined analysis of nutritious substance performance results based on botanical division shows that yield of leaves higher than stems, and stems are higher than stubbles. Therefore, the stalk puller machine was chosen as the most suitable machine performance than the other residue harvesting machines with 99% significant confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop residue
  • Harvesting
  • Mower
  • Nutritional value
  • Stalk puller