دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 24، مهر 1401 
طراحی کنترلر ترکیبی فازی/PID جهت تعیین نیروی لازم برای پایداری تراکتور در شیب های عرضی

صفحه 1-14

10.22034/jrmam.2022.13790.581

افسانه سلیمانی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ عباس روحانی


ارزیابی تاثیر سامانه‌های جعبه ضربه گیر و پلکان سقوط بسته بر شکستگی ذرت با ارتفاع‌‌های سقوط و رطوبت‌‌های مختلف دانه

صفحه 15-26

10.22034/jrmam.2022.10050.519

رضا شهبازی؛ فیض اله شهبازی


مقایسه چرخ- چرخ شنی ازنظر تراکم و تغییر شکل خاک در شرایط انباره خاک

صفحه 27-36

10.22034/jrmam.2022.10076.531

هوشنگ محبوب ینگجه؛ عارف مردانی کرانی؛ مازیار فیض اله زاده


ارزیابی عملکرد مزرعه ای ماشین های برداشت مکانیزه بقایای ذرت دانه ای به منظور تغذیه دام

صفحه 37-44

10.22034/jrmam.2022.10063.529

محمدرضا مستوفی سرکاری؛ ابولفضل عباسی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر ضایعات مرکبات در سه استان شمالی با روش AHP

صفحه 45-58

10.22034/jrmam.2022.10176.566

مهتا رفیعی؛ حسن قاسمی مبتکر


شناسایی آفات مرکبات با به‌کارگیری پهپاد و روش‌های هوش مصنوعی

صفحه 59-68

10.22034/jrmam.2022.10139.558

رمضان هادی‌پور رکنی؛ عزت‌اله عسکری اصلی ارده؛ سجاد سبزی


تعیین تازگی فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان طی نگهداری در یخچال با روش غیر‌مخرب تلفیقی امواج فراصوت، مقاومت الکتریکی

صفحه 69-79

10.22034/jrmam.2022.13730.569

حسن صفی‌یاری؛ سید مهدی نصیری؛ عبدالعباس جعفری؛ محمود ناصری؛ مرضیه موسوی نسب


خصوصیات مکانیکی چوب‌های سالم و ناسالم درختان گردو و بادام

صفحه 81-90

10.22034/jrmam.2022.10142.559

مهرآفاق خلیلی؛ علی ملکی؛ شاهین بشارتی؛ سعید ریزی


بکارگیری پردازش تصویر دیجیتال در تعیین ویژگی های فیزیکی بذر مصنوعی ارکیده با مقایسه بین مدل های مختلف شبکه عصبی مصنوعی و روش سطح پاسخ

صفحه 91-102

10.22034/jrmam.2022.10104.544

ماندانا محفلی؛ سعید مینائی؛ علی فدوی؛ شیرین دیانتی دیلمی


طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه مخلوط‌کن پدالی دو محوره مداوم کود

صفحه 103-113

10.22034/jrmam.2022.10075.532

محمد غریبی خراجی؛ محمد حسین کیانمهر؛ علی ماشاءاله کرمانی؛ اکبر عرب حسینی؛ بهزاد آزادگان