تأثیر سرعت پوست‌گیر ضربه‌ای و رطوبت دانه بر شاخص‌های عملکردی فرآیند پوست‌گیری یولاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی بیوسیستم

چکیده

یولاف، یکی از غلات مورد مصرف در جهان است و مصرف مقادیر مناسب آن می‌تواند به عنوان بخشی از رژیم غذایی بدون گلوتن برای افراد مبتلا به بیماری سلیاک استفاده شود. از سوی دیگر این غله دارای پوسته‌ای است که توسط دستگاه گوارش انسان هضم نمی‌شود و نیاز به پوست‌گیری دارد. در این پژوهش یک پوست‌گیر ضربه‌ای یولاف آزمایشگاهی طراحی، ساخته و ارزیابی شد. آزمایش‌های پوست‌گیری یولاف رقم هاشمی در 5 سطح سرعت دورانی روتور (1000، 1250، 1500، 1750 و 2000 دور در دقیقه) و 3 سطح رطوبت (6، 9 و 12 درصد بر پایه تر) در سه تکرار انجام شد و اثر این متغیرها بر درصد دانه پوست‌گیری شده (%GP)، بازده پوست‌گیری (DHE)، درصد دانه‌های شکسته شده (%B)، عملکرد دانه‌های شکسته نشده (%GY) و عملکرد تبدیل (%MY) مطالعه گردید. داده‌های آزمایشی، در قالب طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی در سطح آماری 1 درصد آنالیز شدند. نتایج نشان داد که %GY با افزایش سرعت دورانی روتور در هر سه سطح رطوبت دانه، ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. مقدار DHE، با افزایش سرعت دورانی روتور و رطوبت دانه، روند صعودی نشان داد. %B، نیز با افزایش سرعت دورانی روتور افزایش و با افزایش رطوبت دانه، کاهش یافت. مشاهده شد دانه‌هایی که در برابر پوست‌گیری مقاوم‌تر بودند، در برابر شکست هم مقاومت بیش‌تری از خود نشان دادند. در هر رطوبت دانه، سرعت دورانی که بیش‌ترین %GY را داشت، به عنوان بهترین سرعت دورانی روتور در نظر گرفته‌ شد. %MY با %GP و مقدار DHE رابطه مستقیم داشت و با افزایش سرعت دورانی روتور، روند صعودی و با افزایش رطوبت دانه روند نزولی را نشان داد. بهترین سرعت دورانی روتور و محتوای رطوبتی برای پوست‌گیری دانه‌های یولاف به ترتیب 1750 دور در دقیقه و 12 درصد بر پایه تر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dehulling speed and grain moisture impact on performance indices of oat dehulling process

نویسندگان [English]

  • Sepideh Arab
  • Morteza Sadeghi
  • Mehrnoosh Jafari

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی بیوسیستم

چکیده [English]

Oat is one of the grains used in the world, and consuming its right amounts could be considered as a part of a gluten-free diet for people suffering from celiac disease. However, this grain has a hull that is not digested by the human digestive system, and hence need to be dehulled. In this research, a laboratory impact oat dehuller was designed, fabricated and evaluated. The dehulling experiments of Hashemi oat variety were performed at 5 levels of rotor speed (1000, 1250, 1500, 1750, and 2000 rpm) and 3 levels of moisture content (6, 9, and 12% w.b.) with three replications. The effect of these variables on groat percentage (GP), dehulling efficiency (DHE), broken groats (%B), unbroken groat yield (%GY), and mill yield (%MY) was studied. The results revealed that with increase in the rotational speed of the rotor at all grain moistures, the %GY first increased and then decreased. The DHE indicated an ascending trend with increasing the rotor speed and grain moisture. The %B increased with increase in the rotational speed and decreased with increase in the grain moisture. The grains that were more resistant to dehulling showed also more resistance to breakage. At each grain moisture content, the rotational speed that led to the highest %GY was considered as the best rotor speed. The %MY had a direct relationship with %GP and DHE, and it showed an ascending trend with increasing the rotor speed and a descending trend with increasing the grain moisture. The best rotor speed and moisture content for dehulling the oat grains were determined to be 1750 rpm and 12% w.b., respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oats
  • Impact huller
  • Celiac disease
  • Dehulling efficiency
  • Broken groats
  • Mill yield