دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، مهر 1396 
بررسی اثر فوم و اسفنج به کار رفته در نشیمنگاه صندلی بر میزان انتقال ارتعاش به بدن سرنشین

علی ملکی؛ ندا عسگری فر؛ مجید لشگری


طراحی و پیاده سازی سامانه بینایی ماشین برای تشخیص انسان ایستاده در جلوی تراکتور

حسن مسعودی؛ حامد رمضانی؛ حسن ذکی دیزجی؛ غلامرضا اکبری زاده


ارزیابی سامانه تشخیص تقلب روغن زیتون مبتنی بر پردازش تصویر و طیف سنجی دی الکتریک

محمود امید؛ مهدی رشوند؛ حسین مبلی؛ محمود سلطانی


مقایسه کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و اَنفیس در درجه بندی آکوستیک ارقام مختلف بادام

علی رشادصدقی؛ اصغر محمودی


بهره‌گیری از حسگر GreenSeeker در سنجش شاخص سطح کانوپی گیاه ذرت

حسین باقرپور؛ حسنا محمدی منور


بررسی اثر بار عمودی، سرعت پیشروی و تعداد عبور چرخ بر شاخص مخروط و نشست خاک

سجاد درفش پور؛ عارف مردانی


ارزیابی سازگاری تراکتور MF399 از جنبه های ارگونومیکی در استان کهگیلویه و بویراحمد

صاحب میرپناهی؛ اررّنگ جوادی