دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 22، فروردین 1401 
تشخیص موقعیت سوراخ لانه جوندگان با استفاده از روش بینایی ماشین

صفحه 1-9

10.22034/jrmam.2022.10081.538

مجید حیدری؛ داود محمد زمانی؛ محمد غلامی پرشکوهی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ احمد سهیلی


بررسی عددی تأثیر استفاده از نانوسیال آب-آلومینیوم اکسید (Al2O3) بر روی عملکرد ترمودینامیکی سامانه‌ی فتوولتائیک حرارتی (PV/T)

صفحه 11-26

10.22034/jrmam.2022.10062.527

آرمین آلتونی؛ شیوا گرجیان؛ ادریس رحمتی


ساخت و ارزیابی یک نوع ماشین نیمه خودکار بردارنده توت فرنگی

صفحه 27-39

10.22034/jrmam.2022.10082.535

هادی صمیمی؛ فرهاد فاتحی


به کارگیری سامانه بینی الکترونیک مبتنی بر الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص درجه خلوص اسانس نعناع فلفلی

صفحه 41-49

10.22034/jrmam.2022.10098.542

موسی الرضا صمدی؛ سید صادق سیدلو؛ عباس روحانی؛ علی محمد نیکبخت


طراحی، ساخت و ارزیابی کودپاش بادی دو ردیفه با عرض پاشش بالا

صفحه 51-60

10.22034/jrmam.2022.10059.526

محمد صادق عسکری؛ داود محمد زمانی؛ محمد غلامی پرشکوهی؛ سید محمد جاویدان


شناسایی دقیق و سریع نوع بافت خاک مبتنی بر الگوریتم یادگیری عمیق و سامانه بینایی ماشین

صفحه 61-72

10.22034/jrmam.2022.10089.539

رحیم آزادنیا


مطالعه تجربی و شبیه‌سازی لوله انتقال با مقطع واگرا در نقاله نیوماتیکی دانه‌های جو

صفحه 73-81

10.22034/jrmam.2022.10084.536

حسن غفوری


توسعه یک سامانه پویای نوین سایه‌انداز گلخانه حاوی سیال به‌ روش دینامیک سیالات محاسباتی: اعتبارسنجی و مطالعات هیدرولیکی

صفحه 83-94

10.22034/jrmam.2022.10069.548

عبدالرضا مهین غفاری نیا؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ عادل رضوانی وند فناِئی


استفاده از روش سطح پاسخ در بررسی تغییرات رنگ میوه خرمالو در بسته‌بندی و پوشش‌دهی مختلف

صفحه 95-104

10.22034/jrmam.2022.10117.549

سجاد جعفرزاده؛ محسن آزادبخت؛ فریال وارسته؛ محمد واحدی ترشیزی


تخمین عملکرد، سطح نیتروژن و پوشش گیاهی محصول سیر به کمک حسگر مجاورتی GreenSeeker

صفحه 105-113

10.22034/jrmam.2022.10054.523

مهران هاشمی جوزانی؛ حسین باقرپور؛ جواد حمزه ای