دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 8، فروردین 1395 
بعد فرکتال شاخص‌های مؤثر بر عملکرد کلتورهای خورشیدی صفحه تخت

علی ملکی؛ آرمیتا سلیمانی قلاتی؛ شاهین بشارتی


مدل‌سازی انرژی خروجی خیار گلخانه‌ای و بوته‌ای بر پایه الگوی مصرف انرژی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و انفیس

حسین حاجی آقا علیزاده؛ محدثه احمدوند؛ حسین باقرپور


اثر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر خواص فیزیکی و انرژی برشی ساقه سویا

محسن آزادبخت؛ احسان قجرجزی؛ علی کیاپی


پیش‌بینی و مدل‌سازی محتوای رطوبتی توت‌سفید در فرآیند خشک شدن با استفاده از مدل‌های ریاضی و شبکه عصبی مصنوعی

محمدرضا اصغری؛ رحیم ابراهیمی؛ داود قنبریان؛ بهرام حسین زاده


شناسایی و طبقه‌بندی توده‌ها‌ی زیره پارسی Bunium persicum Boiss)) با روش پردازش تصویر در ترکیب با شبکه‌های عصبی مصنوعی

مجید دولتی؛ عاطفه نکویی؛ ایمان گلپور


تأثیر پرتودهی گاما بر روی کنترل میکروبی سه رقم سیب‌درختی

آیت محمدرزداری؛ رحیم ابراهیمی؛ مرضیه سیحون