دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 15، مهر 1398 
ارزیابی دو نوع موزع دقیق‌کار برای ماشین‌های قلمه‌کار نیشکر

ایمان سلیمانی؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمد جواد شیخ داودی


طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه شستشوی محصولات غده‌ای با سیستم چرخش آب

نادر ساکنیان دهکردی؛ امیر عباسی چرمهینی؛ شاهین بشارتی


تأثیر مواد افزودنی اکسیژن‌دار بر روی متغیرهای عملکردی موتور دیزل

عباس تقی پور؛ فاطمه خدائی چگنی


مدل پیش بینی خواص مکانیکی شبه استاتیکی بادام با استفاده از شبکه عصبی- موجک

عبداله ایمان‌مهر؛ ناصر گنجی


اندازه گیری خصوصیات دی الکتریک میوه های تازه و خشکبار در فرکانس رادیویی و مایکروویو بوسیله تکنیک خط انتقال کوآکسیال

مطهره واعظی زاده روکرد؛ محسن شمسی؛ کامبیز افروز؛ محمد علی رستمی


انتخاب بهترین نوع سازه برای کشت فلفل دلمهای گلخانهای به روشتحلیل پوششی دادهها

امین لطفعلیان دهکردی؛ سید احمد نادری؛ مرتضی تاکی


تعیین مناسب‌ترین روش درجه‌بندی پیاز به روش تحلیل سلسله مراتبی قطعی و فازی

محسن حیدری سلطان آبادی


تعیین شاخص‌های انرژی در چرخه حیات پنبه به‌منظورتهیه بذر و کشت مجدد آن در روش‌های مختلف خاک‌ورزی (مطالعه موردی در شهرستان ورامین)

فریدون کشاورزپور؛ یحیی عجب شیرچی؛ محمدعلی میسمی


روشی سریع و دقیق برای شمارش و بخش‏بندی اشیا دانه‏ای به کمک پردازش تصاویر دیجیتال

محمودرضا گلزاریان؛ محسن علی پور؛ محمد حسین آق خانی


بررسی عملکرد دستگاه جداکننده میز وزنی در میزان جداسازی جو از توده گندم

منصور راسخ؛ سعید آقاعزیزی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ محمدحسین کیانمهر


اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های بیودیزل تولیدی از گیاه کاملینا (Camelina sativa L)

محمود رضا تدین؛ مرضیه حسنی؛ پیام دانا


بررسی عملکرد کمباین کششی حبوبات برای برداشت نخود دیم

محمدرضا مستوفی سرکاری؛ محمود صفری