دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، فروردین 1398 
توسعه یک الگوریتم بر مبنای روش پردازش تصویر و ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص سیب زمینی از کلوخ و سنگ

کامران خیرعلی پور؛ یوسف خزایی؛ عادل حسین پور؛ حسین جوادی کیا


ارائه یک سیستم بینایی ماشین مبتنی بر طبقه‌بند فراابتکاری به‌منظور طبقه‌بندی دو نوع علف‌هرز

یوسف عباسپور گیلانده؛ سجاد سبزی؛ حسین جوادی کیا


بررسی تغییر در خواص مکانیکی و رئولوژیکی سیب زمینی در طول انبارداری بلند مدت

امید امیدی ارجنکی؛ داود قنبریان؛ مجبتی نادری بلداجی؛ کاوه ملازاده


ارزیابی برخی شاخص های ارگونومیک ماشین آلات حمل ونقل اولیه چوب در بهره برداری جنگل‌های هیرکانی

سلیمان محمدی لیمایی؛ محمد حجازیان؛ مجید لطفعلیان


پایش کانون‌های اتلاف انرژی و اکسرژی در خط اواپراسیون شکر: مطالعه موردی کارخانه قند ارومیه

احمد پیری؛ علی محمدنیکبخت؛ حامد جانی سرناوی


ارزیابی بهره‌وری نیروی انسانی واحد تعمیرات با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان سیستم: مطالعه موردی کارخانه تولیدی آرد

فاطمه افشارنیا؛ افشین مرزبان


بررسی کارایی انرژی مصرفی و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید گلرنگ از نظر زیست محیطی

عبداله ایمان‌مهر


اثر نظام های مختلف زراعی بر مصرف سوخت و انرژی مصرفی و عملکرد گندم زمستانه

رحیم ابراهیمی؛ رضا عیدی کهنکی؛ محمود رضا تدین


بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و ارزیابی ریسک ابتلاء در اندام کارگران تولید نیشکر با استفاده از روش RULA و ارائه راه‌حل مناسب

نسیم منجزی


ارزیابی سامانه خنک‌کننده تبخیری مستقیم (فن‌-پد) در گلخانه تحت شرایط محیطی مختلف

احمد بناکار؛ مهدی منتظری؛ برات قبادیان؛ هادی پاسدارشهری


طراحی، ساخت و ارزیابی دماغه انگشتی دار برداشت نخود و بررسی اثر متغیرهای دماغه روی تلفات

وحید رستم پور؛ اسعد مدرس مطلق


تأثیر پیش تیمار فراصوت بر ویژگی های کیفی ورقه های نازک هلو (رقم آلبرتا)

رضا یگانه؛ ابوالفضل آخوندزاده یامچی؛ احمد کوچک‌زاده